Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

Posts tagged “drama

[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic l ZhouRy] .1.

0qVJDjN

 

 

Chương 1

 

Âm nhạc: “Nghe biển” – Trương Huệ Muội

 

 

 

Penang,

             Vùng biển năm đó, em còn nhớ…?

(more…)