Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

Posts tagged “kyuhen

[T] Bài hát ru cho anh [Oneshot | ZhouRy] _ Giải Nhì contest 2F đợt Ba

Author: artemis_danmei aka Luna-chan

Title: Bài hát ru cho anh

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Genre: fantasy, romance

Rating: T

Characters: Cho KyuHyun (Super Junior), ZhouMi, Henry Lau (Super Junior M)

(more…)


[M/Trans fic] Oh! Bancouber [Oneshot l KyuRy]

Oh! Bancouber

Author: kpopaddictz@Asianfanfics.com

Translator: Ki Bao Zi

Beta: Luna-chan

Pairings: KyuRy, HanHae

Rating: M

Note: _Dịch chui, chưa xin phép author (Dự là mấy hôm nữa Luna sẽ đi xin per).

_Có cảnh “xếch” hụt.

Gửi cô Ki: tôi đã beta cái này 4 lần cho cô, có một sự khác biệt nhẹ so với bản trans gốc.

(more…)