Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

Posts tagged “retro

[Pic] Retro

Photo & retouch: Luna-chan

 

 

1511423_194821687382528_705294515_o

Long time no see…

1560370_194837160714314_1595192409_n

Yum cha

singaporeflyer

As time passes by…

165944_195799960618034_1225129518_n

Oh big city, be whose lover
your love is still here with me…